/recensies

{…} Veel bewondering oogstte de violist Kees Paasen, die als klassiek violist diverse malen en
ogenschijnlijk moeiteloos uit het barokorkest stapte naar de jazz en mee-improviseerde met het
Rosamint Faas Trio. Een verrukkelijk dialoog ontspon zich tussen de tenorsaxofonist Semmy Prinsen
en Kees Paasen. (Recensie door M. de Geest www.discodom.nl 17 november 2006)

Er heeft eens een “groot” violiste jouw partij gespeeld. Maar! uit de grond van mijn hart, en ik denk
aan het hart van alle anderen: Niemand, maar dan ook NIEMAND doet het zo fraai als Jij!!
(mail, gericht aan de musici die meewerkten aan het herdenkingsconcert op 4 mei 2010 van Maarten
Kooij)

<terug