/home

Mijn eerste vioollessen ontving ik op 9 jarige leeftijd van Ardie Thieme, viooldocente te Zeist. In de jaren die volgeden leerde ik bij verschillende docenten klassiek viool spelen. Tijdens mijn middelbare school jaren kwam ik in contact met folk-rock en deed mijn eerste podium-ervaring op. Ook leerde ik jazz en jazzrock op de viool

WEIDLER009spelen. Gitaarspelen leerde ik mijzelf aan, en tijdens mijn vioolstudie aan het Conservatorium van Utrecht volgde ik vier jaar lang pianolessen. Hierdoor werd een brede basis gelegd voor mijn muzikale interesse die ik nu inzet in mijn werk.

Van 1980 tot 1984 studeerde ik viool aan het conservatorium van Utrecht bij Wiktor Liberman, waarna ik onderwijsakte B viool en diploma Uitvoerend musicus ontving.

Na mij studie werd ik opgeroepen voor militaire dienst. Deze diensttijd heb ik vervuld door in Het Brabants Orkest te spelen als eerste violist (tutti). Daar heb ik veel ervaring opgedaan. De vaste baan die mij na mijn diensttijd werd aangeboden heb ik afgeslagen omdat ik mij op pedagogie en kamermuziek wilde toeleggen. Lees verder>